0224 342 60 00 (Pbx)

Üretici Garantisi Bozulmadan Tüm Marka Araçlara Bakım ve Onarım "Garantili Servis"

Politikalar

POLİTİKALARIMIZ
 
Avrupa Oto toplam kalite yönetim sistemini kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği şartlarına göre sürekli geliştirme ve uygulama anlayışında olan bir kurumdur. Ana faaliyetimiz olan "otomobil-hafif ticari araç " satış ve satış sonrasında rekabet ortamına bağlı kalmaktır.
 
VİZYONUMUZ
 
Otomotiv Sektöründe Satış Sonrası Hizmetler ve Araç Satışında daha önce tecrübe edilmemiş yeni müşteri istekleri yaratarak sektörde rekabet oluşturan lider bir marka olmak .
 
MİSYONUMUZ
 
Mutlu Çalışanlarımız ile Müşterilerimiz için modern, yenilikçi ve kaliteli ve hızlı çözümler ve hizmetler üretmek.

ÇEVRE
 
Faaliyetlerinin her aşamasının çevresel etkilerini düzenli olarak gözden geçirmek ve bu doğrultuda amaç ve hedeflerimizin uygulanmasını sağlamak, Faaliyetlerinde çevre dostu yeni teknolojiler kullanmak ve doğal kaynak tüketimini azaltmak. Etkin ve verimli atık yönetimini planlayarak uygulamayı ve çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer zorunluluklara uyum sağlamayı Avrupa Oto olarak sosyal sorumluluğumuz olduğunu biliriz.
 
İLKELERİMİZ
Müşterilerimize her zaman en üstün kalitede hizmet ve ürünlerimizi sunabilmek ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlayabilmek amacıyla Avrupa Oto olarak Müşteri Memnuniyeti İlkelerimizi benimser ve bu doğrultuda hareket etmekteyiz.
 • Müşterilerimiz, en önemli varlık sebebimizdir.
 • Müşterilerimiz, yeni Müşteri kazandırma ya da kaybettirme ihtimali olan kişiler ve kurumlardır.
 • Müşteri, ihtiyaçları tespit edilerek kendisine her zaman özen gösterilmesi gereken kişidir.
 • Müşteri, ürün veya hizmet sattıktan sonra da sürekli memnun edilmesi gereken kişidir.
 • Müşteri Memnuniyeti, fark yaratmak, rakiplerin önünde yer almak, büyümek ve kâr etmek için şarttır.
 • Her Müşteri, kaliteli hizmet alma hakkına sahiptir.
 • Tüm Avrupa Oto Çalışanları, Müşteri Memnuniyetini oluşturmakla yükümlüdür.
 • Avrupa Oto olarak iç müşterimiz olan çalışanlarımızın memnuniyeti de en önemli ilkemizdir.
 • Her müşteri "Avrupa Oto Müşterisi” dir. Başka firmalar, bölge ya da portföylerin müşterisi olduğu gerekçesiyle, müşterilerimize sunulacak hizmet kalitesinden asla taviz verilemez.
 • Müşterilerimizi zamanında bilgilendirmek ve doğru kişiye / kanala yönlendirmek, müşteri memnuniyetimizin en öncelikli koşullarından biridir.
 • Her müşterimiz, kullandığı ürün ve hizmetle ilgili şikâyet etme hakkına sahip olacaktır.
 • Çözüme ulaşmış istek, öneri ve şikayetler, kuruluşumuz genel müşteri memnuniyeti yönetim politikasını iyileştirmek ve geliştirmek amaçlı olarak kullanılır.
 • Kuruluşumuz faaliyetlerine ilişkin yukarıda verilmiş olan yapılanma bilgilerimiz ışığında, kuruluşumuzun ticari faaliyetleri çerçevesinde, müşteri memnuniyetini en öncelikli değeri kabul ederek, tüm öneri, istek, şikayet, memnuniyetsizlik, itiraz ve ihtiyaçları samimiyetle, gizlilikle ele alıp, yürürlükte olan yasal şartlar, mesleki, ticari ve kuruluşumuz etik ilkeleri çerçevesinde müşteri lehine çözümleyeceğimizi ve bu aşamaların tamamında şeffaf davranacağımızı taahhüt ederiz.
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 • Kuruluşumuz çalışanlarının mesleki sağlık ve emniyetini korumak, tüm iş ortaklarımızla olası iş kazalarını ve bunların etkilerini en aza indirmek, iş verimliliği ve kalitesini sağlayabilmek amacı ile uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklere uygun hareket edeceğimizi,
 • Çalışanlarımızın da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak ve bu çerçevede tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratacağımızı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin tüm çalışanlarımız da oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin anlaşmalı firmalarımız ve tarafımızdan düzenlenmesini,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, Otomotiv satış sonrası sektöründe iş sağlığı ve güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmayı,
 • İş yeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • İş yeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
Temel prensiplerimiz olarak kabul ederiz,

Politikalar - AVRUPA OTO Boschcar Yetkili Servisi
AVRUPA OTO Boschcar Yetkili Servisi olarak, tüm marka araçların mekanik bakım ve onarımları ile kaporta, boya ve hasar onarım işlemlerini 29 Yıllık Sektör Tecrübesi ve bunun yanında 15 senelik Renault yetkili servisliği tecrübesi ile sahip olduğu TSE 13168 1.sınıf Özel Servis ve TSE 12047 alternatif yetkili servis hizmet yeterlilik belgeleri ve ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi güvencesi altında orijinal yedek parçalar kullanılarak ‘ 2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği¹ ne göre araçların üretici ve distribütör garantisi bozulmadan tüm markaların alternatif yetkili servisi olarak bakım ve onarım hizmetlerine devam etmektedir.